Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 03 2014

Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— M.Kundera
Reposted fromyourtitle yourtitle vianettle-carrier nettle-carrier
Byłem podówczas, mając lat prawie 18, niezwykłym młodzieńcem, w stu różnych sprawach przedwcześnie dojrzałym, w stu sprawach innych niezmiernie zapóźnionym i bezradnym.  I gdy kiedykolwiek porównywałem siebie z innymi, czułem się często zarozumiały i dumny, lecz równie często przygnębiony i upokorzony. Czasami uważałem siebie za geniusza, czasami za półwariata.  Nie potrafiłem uczestniczyć w radościach i życiu moich rówieśników, a często trawiły mnie wyrzuty sumienia i smutne myśli, że jestem beznadziejnie od nich oddalony i życie przede mną jest zamknięte
— 'Demian' H.Hesse
Reposted fromBornangel Bornangel vianettle-carrier nettle-carrier

9844 3eb4
Reposted fromhenri henri vianettle-carrier nettle-carrier
9917 e319
Zawsze mi się to zdarza, kiedy żądają ode mnie odpowiedzi. Kiedy sądzę, że szczerze odpowiedziałem na postawione mi pytanie, okazuje się, że właśnie nic podobnego.
— "Molloy", Samuel Beckett
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
2778 3ec3
Reposted fromepidemic epidemic vianettle-carrier nettle-carrier
7212 02f4
Reposted fromepidemic epidemic vianettle-carrier nettle-carrier
Przekonałem się, że kłamstwo jest absolutnie koniecznym i że trzeba go się uczyć tak jak matematyki albo geologii. Bez tego żyć nie można.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
6329 1c43
Reposted fromhipsters hipsters vianettle-carrier nettle-carrier
7170 529c 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa vianettle-carrier nettle-carrier
Och wiem, ja także wkrótce się skończę i będę taki jak wtedy, kiedy mnie jeszcze nie było, tyle że wszystko będzie już za mną, a nie przede mną, całe szczęście, mój szept coraz częściej słabnie i zamiera, a ja idąc tak płaczę ze szczęścia i z miłości do tej starej ziemi, która nosi mnie od tak dawna i nie skarży się nigdy, tak jak ja wkrótce.
— Samuel Beckett, "Z zarzuconego dzieła"
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
Jest poręcz
ale nie ma schodów
Jest ja
ale mnie nie ma
(...)
Nie ma spać
Nie ma oddychać
Żyć nie ma
— Rafał Wojaczek
Reposted fromMissTake MissTake vianettle-carrier nettle-carrier
(...) Bywa,że na chwileczkę dał mi poczucie piękna czy szczęścia. Jeżeli to znajduję w literaturze, to jest to dla mnie wielka literatura, jeżeli w kinie, to jest to dla mnie wielkie kino. Kiedy czytasz wielką literaturę, to na którejś stronie znajdujesz zdanie, które - wydaje ci się - kiedyś sama powiedziałaś czy usłyszałaś. To jest opis albo obraz, który ciebie głęboko dotyczy, głęboko dotyka i jest twoim obrazem. Na tym polega wielka literatura. Co chwila odnajdujesz siebie albo kogoś zupełnie innego wprawdzie, ale myślącego tak jak ty, widzącego to, co ty kiedyś zobaczyłaś. Na tym polega wielka literatura, na tym polega wielkie kino. Na chwileczkę znajdujesz tam siebie.
— K.Kieślowski, Autobiografia
1728 76ab
Reposted fromcvltvre cvltvre vianettle-carrier nettle-carrier
"Cóż robić?" od tego pytania przestałem sypiać.
— Julio Cortazar "Gra w klasy"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl