Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2013

2651 276b 500
Reposted fromFavCartoons FavCartoons
Takim jestem i takim musi mnie przyjąć, nie mogę wykroić z siebie innego człowieka, który nadawałby się może lepiej do przyjaźni.
— Franz Kafka; Wyrok.
Reposted fromegzystencjalizm egzystencjalizm viadnienie dnienie
- Wcale znów tak się nie staram poznać sam siebie – powiedział po prostu.
- Wiem – powiedziała Marcela. – To nie jest cel, to środek. Chciałbyś uwolnić się od samego siebie, osądzić się: to twoja ulubiona postawa. Kiedy spoglądasz na siebie, wyobrażasz sobie, że nie jesteś tym, na kogo patrzysz, że jesteś niczym. W gruncie rzeczy to twój ideał: być niczym.
- Być niczym – powtórzył z wolna Mateusz. – Nie, nie o to chodzi. Słuchaj, chciał... chciałbym opierać się tylko na sobie.
- Tak. Być wolnym. Całkowicie wolnym. To twój nałóg.
- To nie nałóg – powiedział Mateusz. – To... A według ciebie, co mam robić innego? (...) Gdybym nie próbował brać mego istnienia na własny rachunek, fakt istnienia wydawałby się aż nadto absurdalny.
— Jean Paul Sartre "Drogi wolności".
4466 f884 500
1594 da36
Reposted frommymajo mymajo
1831 f4da
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viafatu fatu

December 03 2013

9731 768c
Reposted fromniggertits niggertits viagiacomo-x giacomo-x

December 02 2013

9517 417d
Reposted fromcoolkidscantdie coolkidscantdie viaveryrude veryrude
5598 e5fa
Reposted fromchudeszkity chudeszkity via666th 666th
1515 1a66
Reposted fromyourholypope yourholypope viaGabreiila Gabreiila
1186 5d10 500
Reposted fromuri uri vialifedownthespiral lifedownthespiral
4792 801a
Reposted fromRecklessKid RecklessKid via666th 666th
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...