Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 02 2013

Play fullscreen
Parov Stelar - The Princess (Official Video)
Play fullscreen
PAROV STELAR feat. Lilja Bloom "COCO"

September 01 2013

5875 6239
Reposted fromyoo yoo via666th 666th
1543 4c9c 500
Reposted fromsexandviolins sexandviolins via666th 666th
unwrap
Reposted fromcube cube via666th 666th
Play fullscreen
MARINA AND THE DIAMONDS | PART 11: ♡ "ELECTRA HEART" ♡

August 31 2013

Ponieważ pragnąłem kochać i być kochanym, sądziłem, że kocham.
Inaczej mówiąc, udawałem.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Reposted fromdestruktura destruktura
Reposted frominsanedreamer insanedreamer vialobotomy lobotomy
Wszyscy jesteśmy wyjątkowymi wypadkami. Wszyscy chcemy odwołać się do czegoś! Każdy żąda dla siebie niewinności za wszelką cenę, nawet jeśli dla tego miałby oskarżyć rodzaj ludzki i niebo. Niezbyt ucieszy pan człowieka chwaląc wysiłki, dzięki którym stał się inteligentny czy wielkoduszny. Ale sprawi mu pan radość, jeśli będzie pan podziwiał jego naturalną wielkoduszność. Na  odwrót, jeśli powie pan zbrodniarzowi, że  jego wina nie wynika ani z jego natury, ani z charakteru, ale ze zbiegu okoliczności, będzie panu ogromnie wdzięczny. A jednak nie ma zasługi w tym, że ktoś jest uczciwy czy inteligentny z urodzenia. Podobnie człowiek nie
ponosi większej odpowiedzialności za to, że jest zbrodniarzem z natury, niż za to, że jest nim wskutek okoliczności.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Jeśli choć jedno kłamstwo zostanie ukryte w życiu, śmierć uczyni je ostatecznym. Nikt już nie dowie się prawdy, skoro jedyny, który ją zna, to zmarły, śpiący ze swoją tajemnicą. Ten absolutny mord prawdy przyprawiał mnie o zawrót głowy.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
rockstarsgifs
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viaTheDoors TheDoors
Reposted fromobnoxious obnoxious vianoisetales noisetales
6383 4323 500
4081 463c 500
Dzień za dniem powoli mija. Coraz dłuższa życia szyja. Wszystko wokół się pierdoli, my w niewoli, my w niewoli. / Tadeusz Konwicki
2922 9245 500
0921 a91b
Reposted frommajowka majowka viasherlock sherlock
0362 9072 500
Reposted fromautoayuda autoayuda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...