Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 05 2013

7296 aec3
J'ai tué ma mère

Villains are so polite, asking permission. It’s because they are British ;)

[via]

Reposted fromsawb sawb viaPawelS PawelS
5969 2e0f
Reposted fromWokulski69 Wokulski69 viaLittleJack LittleJack
8356 a825
Reposted fromm-jak-magia m-jak-magia viaLittleJack LittleJack
Mówię do swego ciała:
Ty ścierwo - mówię.
Ty ścierwo zabite na głucho gwoździami,
ślepe i głuche
jak kłódka.

Powinnam cię bić aż do krzyku,
głodzić przez czterdzieści dni, zawiesić
nad najwyższą przepaścią świata.

Może wtedy otworzyłoby się w tobie okno
na to wszystko, co przeczuwam, że jest.
Na to wszystko, co jest zamknięte przede mną.

Mówię do swego ciała:
Ty ścierwo,
boisz się bólu i głodu,
boisz się
przepaści.

Ty głuche, ślepe ścierwo - mówię
i pluję w lustro.
— Anna Świrszczyńska
Reposted fromiminlove iminlove viahands hands
4733 c075

theres only 4 months left of this year and if that doesnt freak you out then youre lying

Reposted frominsanedreamer insanedreamer
5315 ce4e
Reposted fromcats cats viafajnychnielubie fajnychnielubie
Masłowa paliła już od dawna, a w ostatnim okresie pożycia z subiektem i potem, gdy ją rzucił, coraz bardziej przyzwyczajała się do picia. Alkohol pociągał ją nie tylko dlatego, że wydawał jej się smaczny, ale nade wszystko dlatego, że pozwalał jej zapomnieć o wszystkich ciężkich przeżyciach, dawał pewność siebie i swobodę zachowania, której nie miała, gdy była trzeźwa. Bez alkoholu zawsze była smutna i zawstydzona.
— Lew Tołstoj "Zmartwychwstanie"
Reposted fromsfeter sfeter viacytaty cytaty
8556 0182
Reposted fromkaha kaha viafilmowy filmowy
8816 d523
Reposted fromwillhan willhan viaune-raconteuse une-raconteuse
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakartoNik kartoNik

August 04 2013

1989 fb16 500
Reposted frompera pera viacalineczka calineczka
4537 f56c
Reposted fromzolwik zolwik viainsanedreamer insanedreamer
0957 d8d5
Reposted frommorela morela viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl