Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 31 2013

7785 8c99 500

darksilenceinsuburbia:

Boicu Marinela. That Will Do! Enough. Pen and ink on paper.

Reposted fromqb qb viamonimich monimich
4100 9025

vintagegal:

Burlesque dancer Zorita walks her pet snake, 1937

Reposted fromtheongreyjoy theongreyjoy viamonimich monimich
2011 6144
Reposted fromkaha kaha viafilmowy filmowy
6434 4eef
Reposted fromSuzi Suzi viahubik hubik
wieża kościoła sterczy w niebo
jakby miała tu zostać na zawsze
wierzchołkiem przebija
połyskujące powietrze
słońce pomału zachodzi
już się schowało za domem
który jest na horyzoncie

a ja nie chcę jeść
nie jestem głodny
już w ogóle nigdy nie będę jadł
ja jestem wariat

z domów się dymi
okna są otwarte
a w nich twarze ludzi

światło drży
a potem znika
na ulicy nie ma w ogóle nikogo
prócz mnie
główna ulica pełna jest haseł

nie chcę już harować jak wół
chciałem prysnąć
ale zrobili ze mnie niewolnika
o mało nie zabili mnie w dżungli
nie chcę pracować
tyle we mnie nienawiści
bo o moim życiu
decydują idioci

praca to brak czasu
żeby powiesić się w kanale
dlatego robię tyle rzeczy
które z rozkoszą bym olał
nie mam w ogóle ochoty ale muszę


wiem że muszę
bo nie wiem w ogóle nic
— Emocje, Jachym Topol
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viapoezja poezja
7682 c842
7684 c585
7685 2919
7686 342d
7687 9f05
7688 59d2 500

darksilenceinsuburbia:

Оксана ФоминаАленький цветочек.

 

 

Via

7596 6e4d 500
Adventure Time + C93 = Pure win
8579 88b7 500
Reposted fromharihara harihara viamymajo mymajo
7572 e020
Reposted fromjacie jacie vianowherextohide nowherextohide
5075 9e9d
Reposted fromindie indie vianowherextohide nowherextohide

July 30 2013

German victory parade in Paris
Reposted fromrapetrain rapetrain viajormungund jormungund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...