Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2013

Reposted fromoll oll viaChlodnaKrystyna ChlodnaKrystyna
1942 1b11
Reposted fromeklerrka eklerrka viawerandaa werandaa
Wczoraj, dzisiaj, w nocy, tuż przed snem przeprowadziłem eksperyment.
Myślałem bowiem o niej, o niej, znów, rozkładając zdarzenia jak rozkłada się koszulę na ciele, guziki, płachty, kołnierz, rękawy: i prawda jest taka, że ja się od niej rozlatuję, rozłażę, roztapiam, wosk miękki, Paweł ciepły, chłopiec zmęczony.
I jak tu spać, dobry boże, jak tu spać w takie noce, ciepłe, miękkie, parne prawie, sam, hm?
— Ochocki, Vithren, "Nietu", "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith viaiamnotarobot iamnotarobot

Dziennikarz: Powtarzał pan wiele razy, że w życiu najważniejsze jest życie. Są sprawy, których pan żałuje?

Mrożek: Nie odpowiem, bo nie wiem, dlaczego miałbym powiedzieć. Rozumiem, że czytelnicy „Zwierciadła” są ciekawi, tak jak każdy czytelnik tekstu, który pan napisze. Ale ja na to nie jestem w stanie odpowiedzieć.

D: Jakie są pana ukochane miejsca?

M: Nie powiem panu.

D: Czym jest dla pana morze?

M: Między innymi poszerzaniem duszy.

D: Co ostatnio sprawiło panu przyjemność?

M: Nie wiem, proszę pana. Tak dorywczo, żebym na to odpowiedział, to musiałbym się zastanawiać.

D: Co pan ostatnio czytał?

M: Też panu nie odpowiem.

D: Zdarza się panu przeżywać momenty euforii, szczęścia?

M: Ile minut już rozmawiamy?

D: Jak wygląda pana biurko?

M: Nie powiem panu. Dlaczego mam panu opowiadać o moim biurku?

D: Jestem ciekawy, czy jest uporządkowane, czy zabałaganione… Może coś by o panu powiedziało.

M: Nie jest żadne, nie odpowiem na to.

D: To teraz muszę zapytać, w co pan wierzy?

M: Nie wiem, w co wierzę. Proszę mnie o to również nie pytać.

D: A którego kompozytora słucha pan najchętniej?

M: Pan mnie nudzi.

D: A pan nadal wierzy w prozę?

M: Nie. Nie. Nie. Nie wierzę ani w prozę, ani… Proszę mnie nie pytać. Powiedziałem, że kończę, i prawdopodobnie będę kończył z panem rozmowę.

D: Naprawdę staram się znaleźć temat, który byłby dla pana interesujący.

M: Pan przyjechał dzisiaj z Warszawy?

D: Tak.

M: O której pan wstał?

D: O piątej.

M: [Śmieje się] No, to ma pan wywiad. Przepraszam, chociaż nie wiem, za co. Ale przepraszam. Proszę to zrzucić na karb mojej starości.

— fragmenty wywiadu ze S. Mrożkiem "Opowiem zza grobu"
Reposted fromrybiz rybiz viaPaniRobinson PaniRobinson
4227 a794
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viawerandaa werandaa
8391 1b48
       z warg spływa 
       kropla alkoholu
       w niej wszystkie słońca i gwiazdy
       jedyne słońce tej pory
— Rafał Wojaczek
Reposted fromtakietakie takietakie viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
Alright. That's cute, even for me.
Reposted fromberry-girl berry-girl viaWecanbeheroes Wecanbeheroes
1184 6981 500
5957 925d 500
2268 0c65
Reposted fromkaha kaha viawastedspace wastedspace
Reposted frompiccolina piccolina viamonimich monimich
5614 124c 500
WILLIAM NICHOLSON - THE BLACK MIRROR
7788 25fe
Reposted fromCimala Cimala viawastedspace wastedspace
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...