Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2013

3393 1565 500

venusmilk:

The Gateway to Spenser - Stories from the Faërie Queen (1910);
Illustrated Frank Cheyne Papé

Duessa visits Night to beg the life of Sansjoy.

(source)

Reposted bySyvemonimich
3394 024c
「 Mou ii kai? Mou ii yo. Soro soro kimi mo tsukaretarou, ne 」 

Reposted byshestolethemoon shestolethemoon
3395 9103 500

poboh:

The young Hamlet, Jules Brehel. 19th Century.

Reposted byune-raconteusememprafatiquemonimichBloodyYukiJosePhinwhatever17
3396 411f
Reposted bytales-of-a-librarianshestolethemoonmonimich
3398 36da
Reposted bybigcatDragonhunter
3399 abe1 500
Reposted byune-raconteusespace-invaderojtampathetic8siarczannimamieCoriLiarjalokim0Wecanbeheroesdarlingdontleaveme
3401 e53b
Reposted bytales-of-a-librarianmonimichomg-archy

February 24 2013

February 23 2013

Przeżywała właśnie ów niebezpieczny moment, fatalny okres, w którym kobieta puszcza wodze marzeń i serce samotnej dziewczyny staje się podobne młodym pędom winnym, co zależy od przypadku - oplatają się wokół marmurowej kolumny albo słupa przy karczmie.
— "Les Misérables", Victor Hugo
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
Jakże smutna jest dusza, gdy smutna jest z miłości.
— "Les Misérables", Victor Hugo
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viacytaty cytaty
Musimy się wzajemnie zinterpretować.
Reposted fromwhateveer whateveer viavoty voty
Zauważ, że we współczesnym społeczeństwie nikt już nie umie niczego naprawić. Jedynym, co uważamy za warte remontu, jest nasze ciało. Wszystko inne, gdy się zepsuje, wolimy wyrzucić i kupić nowe.
— James Grippando - Niewierna żona
Reposted fromkonwalia konwalia viabialasmierc bialasmierc
Reposted fromiblameyou iblameyou
8133 8eab 500
Reposted frombunny-bunny bunny-bunny viastonerr stonerr

This is not a test

via
Ostatni gadający borsuk
Reposted fromdarek darek viadesinteressement desinteressement
1036 2352 500

broceliande:

Phipps Conservatory, 1895.

Reposted byblackandwhitebynlmzaganskymempralobotomynowezsiezielonazielonabialasmiercnettle-carriermegiddovlcassylightningfrauvermeer
1043 d152 500

Fuglarnir by *BEINTAbeinta  X Alexander McQueen Pyramid Projection Fall 2007

Reposted byemotionalanorexicmempra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl