Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Wszyscy jesteśmy wyjątkowymi wypadkami. Wszyscy chcemy odwołać się do czegoś! Każdy żąda dla siebie niewinności za wszelką cenę, nawet jeśli dla tego miałby oskarżyć rodzaj ludzki i niebo. Niezbyt ucieszy pan człowieka chwaląc wysiłki, dzięki którym stał się inteligentny czy wielkoduszny. Ale sprawi mu pan radość, jeśli będzie pan podziwiał jego naturalną wielkoduszność. Na  odwrót, jeśli powie pan zbrodniarzowi, że  jego wina nie wynika ani z jego natury, ani z charakteru, ale ze zbiegu okoliczności, będzie panu ogromnie wdzięczny. A jednak nie ma zasługi w tym, że ktoś jest uczciwy czy inteligentny z urodzenia. Podobnie człowiek nie
ponosi większej odpowiedzialności za to, że jest zbrodniarzem z natury, niż za to, że jest nim wskutek okoliczności.
— Camus, Upadek
Reposted fromelloko elloko viacytaty cytaty
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl