Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2014

1045 13b4
Reposted fromvesania vesania viapadlina padlina

January 27 2014

1406 4334 500
Monica Vitti and Alain Delon in Antonioni’s Eclipse, 1962....
Reposted frombearded bearded
0843 1eac 500

plasmas-king:

annie—-leonhart:

loveutoo101:

inlovewithwhitemen:

inmyivystance:

thedopesoul:

ragersaurus:

silentrhetoric:

naturalbods:

Truth.

Wow.. I didn’t know that

File under : things I wasn’t taught in school

oh wow.

Word.

Reblog the hell out of this everyone.

Wow

I read a long time ago that this was fake but seeing it again made me do some research on it and (I just skimmed) but it seems this this is the case.  This is true and its upsetting.  Im upset that we never learned about this.  Im jsut upset because the original is so much prettier and they rejected it because she was a woman of African descent.  Because it really is so beautiful and symbolic.

2907 fae9 500
Reposted fromartlover artlover
Jest dobre wyjście spać
Jest dobre wyjście jeść
Jest dobre wyjście pić
wódkę pić
papierosy palić
kochać

żyć

tak
to wszystko jest dobre wyjście
..............................
..............................
— Rafał Wojaczek
Reposted fromMissTake MissTake viacytaty cytaty
Krew tęskni zamiast tętnić.
— W. Kuczok
Gdyż być poza czasem nie będąc poza przestrzenią, na to potrzeba sprytniejszych ode mnie, a ja nie jestem sprytny, lecz raczej tuman. Ale może całkowicie się mylę.
— Molloy, Samuel Beckett
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
Ale jestem chyba ludzką istotą i moje kroczenie naprzód odczuwało ten stan rzeczy i z powolnego, uciążliwego, jakim było zawsze, cokolwiek o tym mówiłem, przemieniło się, za przeproszeniem w prawdziwą golgotę, bez ograniczenia stacji i bez nadziei ukrzyżowania, mówię to bez fałszywej skromności, i bez Szymona, i zmuszało mnie do częstych postojów.
— Molloy, Samuel Beckett
Reposted fromelloko elloko vianettle-carrier nettle-carrier
8541 fd07
Reposted fromdotwork dotwork vianettle-carrier nettle-carrier
W chwili, kiedy ktoś obserwuje nasze zachowanie chcąc nie chcąc, dostosowujemy się do wzroku człowieka, który na nas patrzy i nic, z tego co robimy nie jest już prawdą.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromstopme stopme viasiarczan siarczan
9077 d77f
Reposted byrollinsonowalikearollingstonecaligulaIhezalballroomblitz
9078 d14f

kittenmeats:

"The Abnormal Female" (1969) - George Rodgers

Reposted byFPage FPage
9079 ac06

kittenmeats:

"Hokusai manga" (1981) - Kaneto Shindo

Reposted byFPageanosognosia
9080 791f

kittenmeats:

"Panna a netvor" (1978) - Juraj Herz

Reposted byNormaJeaneMsadpornasafeather
9081 8f14 500

mareandoporlassietenaves:

The Sins oMadame Bovary.

9082 34d2 500

kittenmeats:

"Petla" (The Noose) (1958) - Wojciech Jerzy Has

Reposted byrollinsonowasuzannekhaleenRaichuwecouldbecloselikearollingstonetudupowiewajustmyimaginationstereokatzizupkowskakruchablondynkaspoonofdoomthereisnolovecallmeanythingyouwantDresdenDolllmikamango
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl